Reservering en betaling

Na uw reservering (*) voor een verblijf bij Pelican Villa ontvangt u een factuur voor een aanbetaling van 50% van de totale huurprijs. Uw aanbetaling dient uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Dan is de reservering definitief en verklaart u zich akkoord met de huurvoorwaarden. Indien uw aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, vervalt de reservering. Het restantbedrag dient 4 weken voor het begin van de huurperiode voldaan te zijn. Indien tussen een reservering en de gewenste huurperiode minder dan vier weken zit, dient de totale huurprijs voldaan te zijn voor aankomst. De borgsom van de huur dient op de dag van aankomst voldaan te worden bij beheerder van Pelican Villa. Lokale belastingen zijn niet in de huurprijs opgenomen en dienen eveneens te worden voldaan aan de beheerder.

(*) een optie of reservering is maximaal 3 dagen geldig tenzij uw aanbetaling zoals hiervoor beschreven is voldaan.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 2 maanden voor het begin van de huurperiode wordt 75% van de aanbetaling gerestitueerd; tot 4 weken voor het begin van de huurperiode wordt 50% van de totale huurprijs in rekening gebracht; bij alle annuleringen korter dan 4 weken voor begin van de huurperiode wordt de gehele huurprijs in rekening gebracht. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Minimumverblijf, aankomst en vertrek

Er geldt een minimumverblijf van 7 nachten voor de villa. Aankomst op elke dag van de week is mogelijk. Vertrektijd is 12.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Pelican Villa verzorgt desgewenst vervoer van en naar vliegveld Hato op de aankomst- en vertrekdagen.

Onroerend Goed & Inventaris

Onder onroerend goed en inventaris wordt verstaan het gehuurde huis of appartement, de buitenruimte (terras, zwembad enz.), inventaris (meubelen, TV, keukenapparatuur enz.) en alle andere verplaatsbare zaken. Indien er tijdens de huurperiode door de huurder schade wordt toegebracht aan de villa,dan wel de inventaris, wordt deze in rekening gebracht bij de huurder. Eventuele schade dient direct, of in ieder geval voor de dag van vertrek, aan de beheerder doorgegeven te worden. De kosten worden verrekend met de borgsom. Bij en na aankomst dient de huurder dient gebreken die niet door zijn/haar toedoen zijn ontstaan, direct aan de beheerder te melden. Het gebruik van de accommodaties en buitenruimten op het Pelican Villa terrein geschiedt op eigen risico van de huurder en zijn/haar gezelschap.

Borgsom

Bij aankomst dient een borgsom ad 250 USD te worden voldaan aan de beheerder. De borgsom wordt na aftrek van eventuele schadekosten op de dag van vertrek gerestitueerd.

Klik hier om terug naar de homepage te gaan

menu pelican lagun over curacao fotos pelican villa tarieven pelican villa plattegrond curacao contact informatie pelican villa curacao